Charm nối hình thoi đa giác bạc thái – Charm Bạc 925 – Mã CA545

Mã: CA545 Danh mục: