Charm Móc treo mèo thần tài

  • Loại bạc: Bạc Thái hoặc Bạc Ý
  • Chất bạc: Bạc 925
  • Dạng: Móc treo
  • Bảo hành Đánh sáng bạc trọn đời