Charm bạc thái móc treo trái tim hoa văn – Charm Bạc 925 – Mã CA242

44.200,0

Mã: 7005680430 Danh mục: